Preview Mode Links will not work in preview mode

Agerbæk Podcast

Oct 20, 2018

Weekendnyhederne taler i denne udgave med Anders Schmidt fra Agerbæk SF, der tager temperaturen på foreningen og ser lidt ind i fremtiden. Du kan også komme en tur med forbi Hobbybiksen og foreningens nye værested, Friheden.  


Oct 7, 2018

I denne udgave af Weekendnyhederne fra Agerbæk kan du bl.a. høre om borgerforeningens generalforsamling og konstituering og så kan du komme med til Hvendslund og høre om de spændende muligheder gården tilbyder sine gæster