Preview Mode Links will not work in preview mode

Agerbæk Podcast


Oct 20, 2018

Weekendnyhederne taler i denne udgave med Anders Schmidt fra Agerbæk SF, der tager temperaturen på foreningen og ser lidt ind i fremtiden. Du kan også komme en tur med forbi Hobbybiksen og foreningens nye værested, Friheden.